Друштвото за архитектура Синдикат студио ДОО Скопје е формирано 2004г. од Дејан Секуловски, Дејан Спасеновски и Илија Божиновски, како природен продолжеток на дружењето и истите погледи на архитектурата на тројцата колеги од клупите на Архитектонскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Македонија.

Повеќе


Контакт

Бул. Партизански одреди 8/1 1000 Скопје
Македонија

T +389 2 3131 311
F +389 2 3131 311
M +389 70 321 789

Синдикат Студио

Разгледи галерија