Skip to content

Syndicate Studio

Уредување на плоштад Македонија

 • Урбан дизајн
 • Неизградено
 • Конкурс
 • Скопје, Македонија
 • 2003

Конкурс за изработка на идејно решение за уредување на плоштад Македонија, Скопје

 • 3D Приказ
  Технички цртеж
 • 3D Приказ
  Технички цртеж
 • 3D Приказ
  Технички цртеж
 • Технички цртеж
  Технички цртеж