Syndicate Studio

Библиотека

  • Едукација
  • Неизградено
  • Конкурс
  • Берово
  • 2007

Конкурс за изработка на идејно архитектонско решение за објект на библиотека, Берово