Syndicate Studio

Музеј на современа уметност на Војводина

  • Култура
  • Неизградено
  • Конкурс
  • Нови Сад, Србија
  • 2007

Конкурс за изработка на идејно архитектонско-урбанистичко решение на зграда на музејот на современа уметност на Војводина, Нови Сад, Србија