Syndicate Studio

Archive Search

Биотек канцеларии

  • Ентериер
  • Изградено
  • Скопје
  • 2008

Деловен простор од 185м2 е решен како еден флуиден простор на две нивоа со двовисински простори кој со вработените и посетителите комуницира на неколку различни нивоа. Дизајнот на мебелот ги минимизираат физичките сензации и му овозможуваат на човекот поголем степен на сензибилност и слобода. Акцентите со црвена боја се единствените визуелни елементи кој создава динамика на просторот.