Skip to content

Syndicate Studio

Меморијален Центар АСНОМ

  • Култура
  • Неизградено
  • Конкурс
  • Пелинце
  • 2004

Меморијалниот центар е посветен на одбележувањето на моментот на формирањето на првата македонска држава веднаш по Втората светска војна. Овој простор е резултат на веќе формирано место со востановен многустран симболизам, преплетено со силни сентиментални асоцијации. Стаклениот кубис која ја представува салата каде се одржало собранието, овозможува изложбената поставка да биде видлива од сите страни, а воедно ненаметливо се вклопува на природата и шумата во нејзиното опкружување. Во состав на комплексот се наоѓаат: брановидни пешачки патеки (авенаидас), водени површини, сцена за игри, места за социјализација (огништа), тревни лежалки (посматрачници).

Конкурс за изработка на идејно урбанистичко-архитектонскo решение за меморијален центар АСНОМ, Пелинце