Syndicate Studio

Стан Костовски

  • Ентериер
  • Изградено
  • Скопје
  • 2010

Ентериерот на станот од 80м2 има јасен црно бел минималистички концепт. Дефиниран е со чисти геометриски форми, минимални парчиња на мебел со едноставен дизајн И неутрални тонови кои го зголемуваат нивото на позитивна енергија во просторот.
Во ентериерот е направен обид да се стопли студениот хај-тек минимализам И да се создаде амбиент во кој е пријатно да се предстојув. За да се добие максимум процтор, употребен е минимум мебел.