Syndicate Studio

Градска куќа

  • Култура
  • Неизградено
  • Конкурс
  • Скопје
  • 2005
  • Втора награда на меѓународна изложба во Минск, Русија

Конкурс за изработка на идејно урбанистичко-архитектонско решение за обнова и реконструкција на старата железничка станица за потребите на град Скопје и Музеј на град Скопје, Скопје