Syndicate Studio

Јавен простор со меморијален споменик на загинатите битолски бранители

  • Урбан дизајн
  • Неизградено
  • Конкурс
  • Откупен проект
  • Битола
  • 2006

Местоположбата на споменикот во самиот центар на град, налагаше решение со едноставна, чиста и монументална композиција, која нема да и парира на старата градска архитектура попречувајќи ги постоечките визури. Кубусот, со својата универзална форма како и со својата транспарентност ги исполнуваше тие услови. Играта на сенки која се формира како одраз на транспарентноста од споменикот дава секогаш различна глетка на композицијата.

Конкурс за уредување и обликување на јавен простор со меморијален споменик на загинатите битолски бранители, Битола