Syndicate Studio

Национална библиотека на Чешка Република

  • Култура
  • Неизградено
  • Конкурс
  • Прага
  • 2006

Меѓународен конкурс за изработка на архитектонско-урбанистичко решение за изградба на нова зграда - Национална библиотека за Чешка Република во Прага