Syndicate Studio

Meморијален дом - Тоше Проески
Meморијален дом
Урбанистички/Основен/Изведен проект за меморијален центар Тоше Проески, Крушево

Прва награда на објавениот конкурс

Скулптурално решение - Драчево
Скулптурско решение
Конкурс за изработка на идеен проект за уредување и обликување на јавен простор со скулптурско решение во населба Драчевo посветен на бранителите од 2001 година.

Втора награда на објавениот конкурс од страна на општина Кисела Вода

Специјална награда за урбанистички план или проект доделена од страна на ААМ на 13 Биенале на Македонска Архитектура 2006
Градска куќа
Градска куќа
Конкурс за изработка на идејно урбанистичко-архитектонско решение за обнова и реконструкција на старата железничка станица за потребите на град Скопје и Музеј на град Скопје, Скопје

Втора награда на меѓународниот конкурс во Минск Белорусија (област реконструкција и реставрација) 2005г.
Стар Театар
Стар театар
Конкурс за изработка на анкетно-идеен проект за урбанистичко-архитектонско решение за обнова и реконструкција на стариот театар, Скопје

Откуп на трудот на објавениот конкурс од страна на министерство за култура на Р.Македонија 2005г

Турски театар
Турски театар
Конкурс за изработка на идеен проект за архитектонско-урбанистичко решение за изградба на нова зграда - објект на национална установа Турски театар, Скопје

Откуп на трудот на објавениот конкурс
Спомен дом Мајка Тереза
Спомен дом Мајка Тереза
Конкурс за изработка на идејно урбанистичко-архитектонско решение за објект - Спомен дом на Мајка Тереза, Скопје

Откуп на трудот на објавениот конкурс
Музејски комплекс - Македонска Борба
Музејски комплекс
Конкурс за изработка на идејно архитектонско решение за објект Музејски комплекс - Македонска борба, Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунизмот, Скопје

Откуп на трудот на објавениот конкурс